Classic Charter

strona www | logo | identyfikacja wizualna

Classic Charter

strona www | logo | identyfikacja wizualna

Projekt identyf‌ikacji wizualnej i strona internetowa dla marki Classic Charter

Stworzyliśmy identyfikację wizualną i system komunikacji dla marki Classic Charter.

Zaprojektowaliśmy logo, zestaw ikon, materiały wizerunkowe i stronę internetową.

Zobacz stronę > classiccharter.pl
Projekt identyf‌ikacji wizualnej i strona internetowa dla marki Classic Charter

Stworzyliśmy identyfikację wizualną i system komunikacji dla marki Classic Charter.

Zaprojektowaliśmy logo, zestaw ikon, materiały wizerunkowe i stronę internetową.

Zobacz stronę > classiccharter.pl