Fundacja Orla Straż

strona www | logo | identyfikacja wizualna

Fundacja Orla Straż

strona www | logo | identyfikacja wizualna

Projekt identyf‌ikacji wizualnej i strona internetowa dla Fundacji Orla Straż

Zaprojektowaliśmy system identyfikacji wizualnej oraz stronę internetową dla niosącej pomoc ofiarom wojen i terroryzmu Fundacji Orla Straż.

Stworzyliśmy: logo, stronę internetową oraz projekt materiałów wizerunkowych i informacyjnych (plakaty, ulotki, akcydensy etc.).

zobacz stronę > orlastraz.org
Projekt identyf‌ikacji wizualnej i strona internetowa dla Fundacji Orla Straż

Zaprojektowaliśmy system identyfikacji wizualnej oraz stronę internetową dla niosącej pomoc ofiarom wojen i terroryzmu Fundacji Orla Straż.

Stworzyliśmy: logo, stronę internetową oraz projekt materiałów wizerunkowych i informacyjnych (plakaty, ulotki, akcydensy etc.).

zobacz stronę > orlastraz.org