Karta stałego klienta

Logotyp i kreacja kampanii dla Galerii Askana

Identyfikacja wizualna karty stałego klienta Galerii Askana

Przygotowaliśmy koncepcję i zrealizowało logotyp oraz nośniki informacyjne dot. zasad promocji dla stałych klientów. Projekt oparty został oparty na powiązaniu karty z ideą prezentów przeznaczonych dla osób korzystających z programu lojalnościowego. Cel osiągnęliśmy poprzez dodanie lekkiego, zgrafizowanego symbolu kokardy zamiast górnego elementu litery „t” w słowie karta.

Identyfikacja wizualna karty stałego klienta Galerii Askana

Przygotowaliśmy koncepcję i zrealizowało logotyp oraz nośniki informacyjne dot. zasad promocji dla stałych klientów. Projekt oparty został oparty na powiązaniu karty z ideą prezentów przeznaczonych dla osób korzystających z programu lojalnościowego. Cel osiągnęliśmy poprzez dodanie lekkiego, zgrafizowanego symbolu kokardy zamiast górnego elementu litery „t” w słowie karta.