Fundacja Orla Straż
Strona www / identyfikacja wizualna

Projekt identyf‌ikacji wizualnej wraz ze stroną internetową dla fundacji Orla Straż

Stworzyliśmy system identyfikacji wizualnej dla fundacji charytatywnej Orla Straż. Obejmuje ona: logotyp, stronę internetową oraz projekt materiałów wizerunkowych i informacyjnych. Fundacja niesie pomoc ofiarom wojen i terroryzmu m.in. na Bliskim Wschodzie, w Egipcie i Ukrainie. Z uwagi na międzynarodową działalność organizacji przygotowaliśmy wszystkie materiały zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Dodatkowo na zlecenie zamawiającego stworzyliśmy ilustrację przedstawiającą żołnierza ratującego dziecko na tle wschodzącego słońca. Ilustracja ta ma symbolizować cele pracy fundacji.

www.orlastraz.org

Projekt identyf‌ikacji wizualnej wraz ze stroną internetową dla fundacji Orla Straż

Stworzyliśmy system identyfikacji wizualnej dla fundacji charytatywnej Orla Straż. Obejmuje ona: logotyp, stronę internetową oraz projekt materiałów wizerunkowych i informacyjnych. Fundacja niesie pomoc ofiarom wojen i terroryzmu m.in. na Bliskim Wschodzie, w Egipcie i Ukrainie. Z uwagi na międzynarodową działalność organizacji przygotowaliśmy wszystkie materiały zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Dodatkowo na zlecenie zamawiającego stworzyliśmy ilustrację przedstawiającą żołnierza ratującego dziecko na tle wschodzącego słońca. Ilustracja ta ma symbolizować cele pracy fundacji.

www.orlastraz.org